REGLEMENT

In het reglement staat alle informatie voor de deelnemers beschreven.

REGLEMENT CLASSIC EDITION

REGLEMENT URBAN EDITION