Privacyverklaring Progressive Dance Competition

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe Progressive Dance Competition (hierna: ‘Progressive Dance Competition’, ‘Progressive’, ‘wij’ ‘onze’) met persoonsgegevens omgaat en hoe jij jouw rechten daarover kunt uitoefenen. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die jij met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten wij graag toe hoe wij dat doen. Heb je hier vragen over, dan beantwoorden wij deze graag! Je kunt ons bereiken via [email protected]

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Progressive (mogelijk) verwerkt.

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Progressive Dance Competition verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving af te handelen nadat je je hebt ingeschreven.
 • Om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de inschrijving
 • Om goederen en diensten te leveren waarvoor je, je ingeschreven hebt.
 • Om onze dienstverlening aan jou goed uit te kunnen voeren
 • Dit doen wij of met toestemming van jou of als het ondernemersbelang voor ons prevaleert (ex art. 6 lid 1 sub.a en art. 6 lid 1 sub.f van de AVG verordening)
 • Verder is het mogelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van de opdracht (artikel 7:401 e.v.) eveneens mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens moeten verwerken (art. 6 lid 1 sub.f van de AVG verordening)

De door Progressive verwerkte persoonsgegevens zijn afkomstig van:

 • De website van Progressive Dance Competition
 • Telefonisch Contact
 • Facebook-account van Progressive Dance Competition
 • Websiteformulieren ( ingevuld door jou, coach of dansschool)

Het gaat hierbij om naam en contactgegevens van de klant of de contactpersoon die namens de klant handelt, zoals: adresgegevens (voor onder andere bezoeken, klantrelatie onderhoud en evenementen), mailadres (telefonisch ingevuld of via een formulier op de website), telefoonnummer. Verder gebruikt Progressive persoonsgegevens die worden ingevuld op de contactpagina van onze website om de verzoeken via deze pagina correct te kunnen behandelen. Daarvoor worden naam, e-mailadres en telefoonnummer gevraagd.

2. De gevolgen van het niet verstrekken

Wij begrijpen dat jij het niet altijd goed vindt, dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Het invullen van het webformulier of aanmelden voor de wedstrijd is echter een actieve handeling van jou en om hier gepast op te kunnen reageren hebben wij wel jouw gegevens nodig (e-mailadres, naam etc.). Komt er geen opdracht tot stand en wil jij dat jouw persoonsgegevens direct worden verwijderd? Geef dat aan ons door. 

3. Bronnen en soorten persoonsgegevens

Voor alle persoonsgegevens die wij ontvangen vanuit de hierna genoemde informatiebronnen, hebben wij met alle partijen een verwerkersovereenkomst gesloten.

Voorbeelden van persoonsgegevens die in de openbare data kunnen voorkomen zijn namen, foto’s van fotograaf, leeftijden. wil je dat je deze gegevens niet openbaar gezien worden, mail dan naar [email protected] 

4. Hoe lang Progressive persoonsgegevens bewaart?

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Wij streven ernaar om de gegevens periodiek na het verstrijken van de wedstrijd uit onze data te verwijderen. Het kan echter voorkomen dat wij een persoonsgegeven hebben gemist. Indien dit het geval is kun je contact met ons opnemen via [email protected]

6. Doorgifte data aan derden

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met businesspartners en derden. Wel kunnen er filmpjes of foto’s online op YouTube, facebook of Instagram gezet worden. Wil je dat niet dan kan je mailen naar [email protected]. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor privé opnames van ouders/familie/vrienden of andere deelnemers.

7. Bescherming data

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

• Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;

• Wij versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje;

• Het is onze medewerkers niet toegestaan om door middel van mobiele apparaten persoonsgegevens te verspreiden.

• Persoonsgegevens zijn beschikbaar voor minimaal aantal medewerkers van Progressive, die de gegevens nodig hebben om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Medewerkers van Progressive die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving en het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

11. Film en fotografie op events

Wanneer jij aanwezig bent op het event van Progressive Dance Competition bestaat de mogelijkheid dat je gefilmd of gefotografeerd wordt. Wij zijn niet verplicht om hiervoor aan jou toestemming te vragen, omdat het niet ons doel is om de beelden te gebruiken voor de identificatie van jou. De foto’s en films worden gemaakt ter promotie van ons, en zijn enkel bedoelt als sfeerimpressie. De foto’s en film worden ook gemaakt zodat jij een leuk aandenken hebt aan het event. Uit de overeenkomst die wij sluiten met de opdrachtgever volgt dat wij ná het evenement een fotoboek beschikbaar stellen op facebook. Daarnaast zien wij in het kader van de AVG-verordening het als een gerechtvaardigd belang om de gemaakte foto’s en film te gebruiken op onze Social Media kanalen. Sta jij op een foto en zou jij graag zien dat die foto wordt verwijdert, stuur dan een mail met jouw verzoek naar [email protected] Wij zullen jouw verzoek binnen vier weken na ontvangst verwerken.

12. Vragen en rechten

Jij hebt het recht om bij Progressive een verzoek in te dienen voor inzage in welke persoonsgegevens er van jou door Progressive worden verwerkt. Wanneer jij van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kun jij bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast hebt jij het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Progressive zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of jou gemotiveerd toelichten waarom jouw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Het kan zijn dat Progressive aanvullende informatie nodig heeft om jouw verzoek te verwerken. Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering zal Progressive zeker willen weten dat jij diegene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan. Jij mag jouw verzoek zenden aan Progressive Dance Competition, waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is daarover meer informatie te vinden. 

Contactgegevens Progressive Dance Competition

[email protected]

Melissa van Houwelingen 06-18366549

Laatst aangepast: 14-04-2019

Progressive Dance Competition kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld.