REGLEMENT URBAN EDITION

De Urban Edition bestaat uit:

* Teams

* Duo's

Leeftijdscategorieën Teams en Duos´s

Mini's           6 t/m 10 jaar

Juniors        11 t/m 13 jaar

Youth         14 t/m 17 jaar

Seniors       18 +

Niveau's

A niveau: Wedstrijdniveau - gevorderd

B niveau: Beginners, recreatief niveau teams

Deze niveaus worden niet gehandhaafd bij de mini’s en de duo’s!

Dus alleen bij de junioren, youth en senioren teams.

Per team mogen max 2 deelnemers ouder zijn dan de categorie waar het team in danst.

Kosten deelname

€ 8.- voor dansers ( €9.- na 15 maart 2018 )

€ 5.- voor leiding ( €6.- na 15 maart 2018 )

Wanneer een deelnemer 2 of meerdere keren mee doet met een team krijgt deze 50% korting op de volgende inschrijvingen.

Entreebewijzen deelnemers

Entreebewijzen van de deelnemers worden op de dag van de wedstrijd verstrekt in Sporthal West.

Muziek (duur en aanleveren)

Teams: Minimaal 2 min. en maximaal 3 minuten

Duo's : Minimaal 1 min. en maximaal 2 minuten

Bij het over –of onder schrijden van de tijdslimiet zal er puntenaftrek zijn. De tijd wordt gemeten vanaf het eerste tot en met het laatste hoorbare geluid. 

De muziek moet digitaal worden aangeleverd via [email protected] of via wetransfer.com op de aangegeven datum. Neem altijd een reservemuziek mee!  

Regels

Een team bestaat uit minimaal 5 deelnemers, geen max!

Het verwijderen van kledingstukken is toegestaan, mits het geen gevaar oplevert voor de dansers en publiek. Tevens is het toegestaan om attributen te gebruiken (zoals stoelen, pompons, slaatjes, stiks etc.), mits het geen gevaar oplevert voor dansers en publiek. Indien gebruik attributen dient de vloer na het dansen weer geheel te worden vrijgemaakt door het team. De vloer heeft een oppervlakte van ongeveer 9 x 9 meter, maak gebruik van deze ruimte.  

Solo’s zijn toegestaan, maar belangrijk is dat de groep die geen solo doet op dat moment niet langer stil mag staan dan 4 x 8 tellen. Wanneer dit wel gebeurt volgt er aftrek.  

Alle teams mogen maar 1 keer deelnemen per categorie, het is wel toegestaan om leden uit andere teams te laten invallen.

Dus het is toegestaan dat een danser 2x optreed. Dit moet echter wel vóór de uiterste inschrijfdatum opgegeven zijn. Je team 2 keer inschrijven onder een andere naam is NIET toegestaan!

Duo’s mogen maar 1 keer als duo deelnemen in deze wedstrijd categorie. Leden van het duo mogen wel ook deelnemen aan de wedstrijd categorie teams wanneer zij ook in dat team dansen. 

Inschrijven

+ Alle inschrijvingen dienen te worden verstuurd door middel van het inschrijfformulier op deze website

+ Veranderingen aan teams kunnen uiterlijk worden doorgegeven tot de uiterlijke inschrijfdatum

+ Inschrijvingen kunnen tot 2 weken voor de wedstrijd worden geannuleerd.

Wel zullen we bij afmelding €10.- administratiekosten in rekening brengen.

+ Bij een niet tijdige afmelding blijft het totale inschrijfgeld verschuldigd ongeacht reden van afmelding

Beoordeling

+ De dansers worden beoordeeld door een onafhankelijke jury van minimaal 4 leden.

+ De jury tekent een contract waarin staat dat zij rechtvaardig oordelen.

+ De beoordeling van de jury is o.a. gebaseerd op kleding, uitstraling, choreografie, tijdsduur van de mix, originaliteit, synchronisatie etc.

+ Kijk voor het volledige jury rapport wat wordt gehanteerd op onze site onder het kopje Jury.

Normen en waarden voor alle deelnemers aan Progressive:

+ Deelnemers behoren zich altijd netjes en op een sportieve manier te gedragen.

+ Deelnemers moeten de kleedkamers, toiletten en andere openbare gelegenheden schoon en netjes houden en afval in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.

+ Deelnemers moeten alle andere deelnemers met respect behandelen.

+ Geweld, agressie of intimidatie tegen officials, juryleden, Progressive Crew members, bezoekers of andere deelnemers worden niet getolereerd.

+ Elke vorm van agressie, geweld of intimidatie van een mede deelnemer, bezoeker, jurylid of andere aanwezigen bij Progressive, zal leiden tot diskwalificatie en verwijdering uit de sporthal.

Progressive is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.

Het deelnemen aan de wedstrijd is voor eigen risico. Ook is Progressive niet aansprakelijk voor (de kosten) van enig ongeval of letsel, die de sportbeoefenaar, voor, tijdens of na de wedstrijd overkomt.